Djur I Landet

Innehållsförteckning:

Video: Djur I Landet

Video: Djur I Landet
Video: På landet 75. Ready. 2023, Maj
Djur I Landet
Djur I Landet
Anonim
Djur i landet
Djur i landet

Foto: Andrew Mayovskyy / Rusmediabank.ru

Djur i landet - många trädgårdsmästare tar inte bara med sig sina husdjur till landet utan även föder upp andra djur i sina hus på landet.

Många människor är engagerade i avelsdjur inte bara baserat på deras önskningar, utan också med hänsyn till sin egen fördel. Alla som odlar djur vet att allt arbete kommer att löna sig i multiplar. Innan du beslutar om ett så allvarligt steg som att föda upp djur i en sommarstuga för första gången, bör du dock bekanta dig med vissa regler.

Först och främst bör man komma ihåg att initialt inte alla tomter kan användas för detta ändamål. Djur bör inte heller störa grannarna på något sätt.

Regler för avelsdjur i landet

Så det är värt att bestämma vad som menas med djur i deras sommarstuga. Detta inkluderar inte husdjur som katter och hundar. Med sådana djur menar vi medlemmar i den så kallade boskapsgruppen, som inkluderar getter, kycklingar, grisar, kaniner, fjäderfä och andra små boskap. Men även för katter och hundar kan det finnas särskilda begränsningar för att hålla i landet, men sådana begränsningar kommer inte att visa sig vara alltför överdrivna.

Efter att ha bestämt dig för att börja odla djur, bör du studera innehållet i charter från sommarstugor och trädgårdsföreningar. Det är värt att notera att motsvarande lag om detta ämne hittills inte har antagits. Det är av denna anledning som du bör ta reda på vad de tycker om detta i dina territorier.

Oftast innehåller sådana stadgar ungefär samma regler för djurhållning. Nödvändigheten är strikt efterlevnad av sanitära, hygieniska och veterinära regler både för djurhållning och för att eliminera deras sjukdomar i tid. Att hålla djur bör inte störa andra människors säkerhet och störa den allmänna ordningen. Om det dör en död eller det finns misstankar om allvarliga sjukdomar, bör du omedelbart kontakta veterinärinstitutionerna: innan specialisterna anländer bör djuret vara helt isolerat. Djur ska inte beta okontrollerbart i något offentligt område, från motorvägar till vanliga gator. Djurägare är skyldiga att följa alla instruktioner från de statliga sanitära-epidemiologiska och veterinära övervakningsmyndigheterna.

Oftast får vanliga sommarboende hålla fyrtio fåglar, tjugo kaniner, en ko och en gris eller get på sin tomt. Man bör komma ihåg att endast en position kan väljas från en sådan lista. Om det är planerat att hålla ett större antal djur måste platsen registreras som en gård. En sådan process kommer dock att vara ganska svår och ta lång tid, som du måste förbereda i förväg.

Om djuren orsakar någon skada på människor är ägarna ensamma ansvariga för detta. Och vid överträdelser av reglerna för djurhållning kan grannar uttrycka sina krav även i domstol.

Var ska man hålla djur?

För att hålla djur i landet krävs byggande av speciella lokaler. Beroende på storleken på djuren beräknas dimensionerna på sådana strukturer. Dessutom måste en sådan byggnad tas bort minst tjugo meter från staketet utan att misslyckas. Andra lokaler i sommarstugan bör också ägnas särskild uppmärksamhet: vi pratar om toalett, dusch, badkar eller brunn. Det finns särskilda krav för brunnen, enligt vilken djur inte kommer att kunna falla i den. Den idealiska lösningen skulle vara att stänga in brunnen så att djur inte kan komma nära den. Dessutom måste en sådan struktur nödvändigtvis vara täckt med ett lock. När det gäller toaletten bör den vara minst åtta meter från brunnen eller eventuella vattenförsörjningsbrunnar. Om grundvattendjupet är mindre än två meter, bör endast en torr garderob användas här.

Naturligtvis kräver djurhållning särskild uppmärksamhet och ett noggrant tillvägagångssätt. Men alla dina ansträngningar kommer definitivt att löna sig.

Populär efter ämne