Zinnia Angustifolia

Innehållsförteckning:

Video: Zinnia Angustifolia

Video: Zinnia Angustifolia
Video: Zinnia Flowers (Zinnia Angustifolia) 2023, Maj
Zinnia Angustifolia
Zinnia Angustifolia
Anonim
Image
Image

Zinnia angustifolia (latin Zinnia angustifolia) - blomkultur; en örtartad ettårig av ett stort släkte Zinnia av familjen Asteraceae. Mexiko anses vara artens hemland. Det växer också där under naturliga förhållanden. Ett annat namn är Hage. Kulturen används aktivt av blomsterodlare och trädgårdsmästare, och deltar också i avel. Idag finns det många sorter på trädgårdsmarknaden som kan skryta med höga dekorativa egenskaper.

Kännetecken för kultur

Smalbladig zinnia representeras av enåriga örtväxter som bildar kraftigt grenade buskar under tillväxten, som inte överstiger 40-50 cm i höjd. Skott är i sin tur utrustade med sittande, långsträckta, lansettformade blad som slutar med en skarp spets. Bladverket är 5-6 cm brett.

Blomställningar är små korgar, som regel 2-4 cm. De (beroende på sort) är enkla, halvdubbla eller dubbla. Ligulatblommorna är mörka eller ljusorange, vanligtvis med rika röda spetsar. De rörformiga blommorna är bruna eller med en svart nyans.

Blommande observeras under sommaren. Börjar vanligtvis under det tredje decenniet i juni och slutar med frost. Frukten av zinnia angustifolia är aktiv. Frukterna representeras av platta ovala kilformade achenes. Frön är små, livskraftiga i två år.

Vanliga sorter

Bland de sorter som är populära bland trädgårdsmästare och trädgårdsmästare bör Sombrero -sorten noteras. Den kännetecknas av enkla rödbruna blomställningar-korgar, vars ligulatblommor är utrustade med en orange kant.

Sorten Glorienschein har också bevisat sig. Den kännetecknas av dubbla blomställningar, vars rörformiga blommor är orange och vassblommorna är rödbruna. Sorten är känd för sin rikliga blomning, naturligtvis, under gynnsamma odlingsförhållanden och korrekt vård.

Det är omöjligt att inte notera blandningarna av sorter fyllda med ljusa blomställningar som bildar frodiga mattor i tillväxtprocessen. Till exempel kännetecknas den persiska mattan av medelstora blomställningar, vars tungblommor är bruna, gula och röda med rika spetsar. Candy Stripe kan skryta med liknande egenskaper.

Blomställningarna, utrustade med ligulatblommor av gul, vit och orange färg, kännetecknas av sorten Classic. Hon är i sin tur hjärnbarnet till engelska uppfödare. Buskarna själva, i tillväxtprocessen, når bara 30 cm, de är ganska svaga, men måttligt grenade, ibland krypande, på grund av vilka de kan bilda ganska frodiga och rikligt blommande buskar.

Växande funktioner

Det är viktigt att komma ihåg att zinnias, inklusive arten i fråga, är ganska krävande växter. De föredrar ett soligt läge och ett varmt klimat. Frost är skadligt för kulturen, även mindre sådana. Växter och gemenskap med kalla nordliga vindar tolererar inte, därför bör grödor planteras i områden skyddade från vinden.

Jord är önskvärt bördig, lös, lätt, icke-saltlösning, icke-saltlösning, neutral. Tung, lerig, torr och dålig jord påverkar hälsan hos smalbladig zinnia negativt, precis som alltför fuktiga jordar. På den senare är kulturen mottaglig för angrepp av skadedjur och skador av farliga sjukdomar som kan leda till oundviklig död.

Det rekommenderas att befrukta grödan med både mineraliska och organiska gödningsmedel. Samtidigt är det att föredra att applicera organiskt material på hösten när du förbereder platsen. Om denna manipulation utförs på våren är det värt att bara använda ruttnad kompost. Färsk gödsel kan inte användas på våren. Vattning kan i sin tur vara gles, men rikligt. Med långvarig torka kommer plantorna att förlora sina tidigare dekorativa egenskaper.

Populär efter ämne