Variegated Codiaum

Innehållsförteckning:

Video: Variegated Codiaum
Video: CROTON CARE | Codiaeum Variegatum Care Tips & Tricks 2023, Februari
Variegated Codiaum
Variegated Codiaum
Anonim
Image
Image

Variegated codiaum även känd som Croton, Codium och Codeum. På latin kommer namnet på denna växt att låta så här: Codiaeum variegatum. Variegated codiaeum är en av växterna i familjen som kallas euphorbia, på latin kommer namnet på denna familj att vara: Euphorbiaceae.

Beskrivning av den brokiga codiaum

För en gynnsam utveckling av denna växt, kommer det att vara nödvändigt att förse den med antingen ett solsken eller en delvis skuggregim. Under sommarsäsongen behöver växten riklig vattning, men luftfuktigheten måste hållas på en hög nivå. Livsformen för den brokiga codiaum är en vintergrön buske. Det bör noteras att denna växt är giftig, av denna anledning kommer viss försiktighet att krävas vid hantering av denna växt. mjölkig juice av brokig codiaum kan orsaka mycket betydande hudirritation.

Denna växt rekommenderas att odlas inomhus på fönster i alla riktningar, förutom i norr. Dessutom finns brokig codiaum ganska ofta i allmänna lokaler: i hallar och kontor som dekoration. Dessutom odlas också brokig codiaum i många växthus och i vinterträdgårdar. När det gäller den maximala storleken i kultur kan denna växt nå från femtio centimeter till tre meter.

Beskrivning av egenskaperna vid vård och odling av brokig codiaum

För en gynnsam utveckling av denna växt kommer regelbunden transplantation att krävas. Denna växt bör transplanteras på våren och sommaren med intervall om cirka två till tre år. För transplantation av brokig codiaum bör krukor med standardproportioner användas. När det gäller landblandningens sammansättning måste du blanda en del torvmark och sand, samt två delar lövmark. Syrligheten i sådan jord kan vara både svagt sur och neutral.

Det bör komma ihåg att i händelse av att växtens belysning är otillräcklig kommer dess löv att börja blekna ganska märkbart. När temperaturregimen är låg och luften är för torr eller om vattningen är otillräcklig, börjar spetsen på bladen på denna växt att torka ut. Om överdriven torkning av jorden inträffar kommer den brokiga codiaum att börja tappa sina löv. Dessutom attackeras denna växt ganska ofta också av mjölkfiskar och spindelmider.

Under hela anläggningens vilande period rekommenderas det att upprätthålla en temperaturregim mellan arton och tjugotvå grader av värme. Samtidigt kommer den brokiga codiaum att kräva måttlig vattning och luftfuktigheten kan förbli standard. Den vilande perioden börjar i oktober månad och varar fram till februari. Orsakerna till att en sådan vilande period inträffar är både låg luftfuktighet och otillräcklig belysning.

Reproduktion av den brokiga codiaum kan ske med hjälp av luftlager. Dessutom också genom att rota apikala eller stjälksticklingar, som redan har halverats. Längden på sådana sticklingar bör vara cirka fem till tio centimeter. Sticklingar är rotade på våren eller sommaren, medan temperaturen på substratet ska vara cirka tjugofem till trettio grader Celsius. Luftfuktigheten måste hållas hög. Den mjölkiga saften som släpps ut under skärningen ska tas bort omedelbart och sticklingarna själva ska torkas något.

Det är viktigt att komma ihåg att direkt exponering för direkt solljus kan leda till brännskador på bladen på den brokiga codiaum.

Populär efter ämne